НОВИНИ И ПУБЛИКАЦИИ

Тук можете да намерите актуални новини и публикации, които могат да представляват интерес за Вас.

Информирайте се за новините, свързани с българското право и съдебна практика.

Запознайте се с публикациите ни по актуални правни проблеми, законодателни промени и съдебна практика.

За работодателите: Наближава срокът за въвеждане на система за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения

Голяма част от работодателите имат задължение да въведат система за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, в срок до 17 декември 2023 г. Законът

Read More »

За работодателите: допълнителни облекчения относно наемането на висококвалифицирани специалисти от чужбина

В последните дни от своята работа, 48-то Народно събрание успя да приеме редица промени, които улесняват достъпа на висококвалифицирани чужденци, граждани на страни извън ЕС,

Read More »