НОВИНИ И ПУБЛИКАЦИИ

Тук можете да намерите актуални новини и публикации, които могат да представляват интерес за Вас.

Информирайте се за новините, свързани с българското право и съдебна практика.

Запознайте се с публикациите ни по актуални правни проблеми, законодателни промени и съдебна практика.

Covid-19: Нова безвъзмездна подкрепа за малките предприятия от 50 хил. лв.

На 22 февруари 2021г. Управителният орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви нова Процедура за подбор на проекти „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от

Read More »