НАЧАЛОТО

През 2008 г. Георги Попов основава своята самостоятелна практика като предоставя правни консултация по търговско и дружествено право на предприемачи и корпоративни клиенти въз основа на натрупания опит като юрисконсулт на водеща търговска компания и воден от принципа, че правните съвети трябва да помагат за устойчивото развитие на бизнеса на клиентите. Няколко години по-късно, практиката се развива успешно и води до основаването на кантората Георги Попов & Ко, която предоставя пълно правно обслужване на предприемачи и корпоративни клиенти.

ПРОДЪЛЖАВАМЕ НАПРЕД

Днес кантората обединява професионалисти, които продължават да следва същите принципи. Ние се стремим да осигурим успешното развитие в дългосрочен план на бизнеса на клиентите си в съответствие с правната рамка, която често е сложна и противоречива.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

УСПЕХЪТ НА КЛИЕНТИТЕ

Нашата водеща цел е да осигурим успеха на клиентите си според правилата и в дългосрочен план.

ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ

Изграждаме внимателно професионалните си отношение с клиентите, за да постигнем взаимно доверие.

КОЛЕГИАЛНОСТ
Работим в екип – помежду си и с клиента и неговите служители, за да бъдем максимално ефективни.
ЕТИЧНОСТ
Ние спазваме правилата и постигаме целите си според тях, без да се опитваме да ги заобикаляме.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШИТЕ ПРОФЕСИНАЛИСТИ!