Георги Попов & Ко.

Специализирани правни съвети и решения

Георги Попов & Ко.

Пълно правно обслужване и ефективни юридически решения за корпоративни клиенти и предприемачи. Ние инвестираме време и усилия да опознаем клиентите си и да разберем какво е наистина важно за тях, за да им предложим правни съвети и ефективна стратегия за развитие, съобразени с техните особености.

ЕФЕКТИВНОСТ

Предлагаме на клиентите си ефективни правни решения, реално приложими и практични, съобразени с особеностите на всеки конкретен случай. Ние поемаме грижата за всички правни аспекти, като отчитаме възможните усложнения въз основа на практиката ни, за да могат клиентите ни да бъдат свободни да насочат вниманието си изцяло към управлението на своя бизнес.

СТРАТЕГИЯ

Изграждаме стратегията за развитие на всеки конкретен случай, като отделяме време да разясним приложимата правна рамка и възможностите за действие. Планираме необходимите юридически стъпки, които трябва да се предприемат, за да бъдат постигнати целите на клиентите ни и да се осигури устойчиво развитие на бизнеса им в дългосрочен план.

ЗАЩИТА ПРЕД СЪД

Познаваме рисковете от отнасянето на един спор за решаване пред съд и при всеки ход търсим правни решения, които са в полза на клиента в дългосрочен план – независимо дали се очаква съдебна намеса или не. Въз основа на опита си от решаване на сложни казуси пред съд, съдебни заседатели и арбитраж, можем да препоръчаме ефективна стратегия за всеки конкретен случай.

ЕКИП

Георги Попов
Управляващ съдружник
член на Софийска адвокатска колегия

Специалност:

IT, фармацевтично право, обществени поръчки, концесии, търговско право, процесуално представителство и арбитраж
Мария Михалева
Aдвокат
член на адвокатска колегия Стара Загора, Париж (Франция) и щата Ню Йорк, САЩ

Специалност:

енергийно право, вещно право, строителство и управление на имоти
Анна Бакалова
Адвокат
член на Софийска адвокатска колегия

Специалност:

трудово право и етични правила, търговско право, осигурително право