ОБЛАГАТ ЛИ СЕ ДОХОДИТЕ ОТ СДЕЛКИ С КРИПТОВАЛУТИ?

В дигиталната ера все по-актуални стават и дигиталните пари. Bitcoin, Ethereum са само част от широкия кръг криптовалути, които продължават да набират популярност и поддръжници. И докато все повече бизнеси приемат разплащания в криптовалути, а някои дори залагат изцяло на този метод на плащане, логичен и естествен е въпросът какви данъчни задължения възникват за нас, […]

Свива се кръгът на задължените лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари

След изменението през януари 2021 г. на Закона за мерките срещу изпиране на пари, с което отпаднаха задълженията на търговците на едро (Търговците на едро вече не са задължени лица по ЗМИП), през март кръгът на задължените лица отново се сви с поредното изменение на закона (Държавен вестник, бр. 21 от 12.03.2021г.). Целта, както обикновено, е […]

ДЪЛЖИМ ЛИ ДАНЪЦИ ПРИ ПРОДАЖБА НА ВЕЩИ В ИНТЕРНЕТ?

Напоследък стана все по-актуален въпросът дали когато продаваме личните си вещи по интернет дължим данъци, с оглед на това, че все повече хора използват онлайн платформи и фейсбук страници, за да продават и купуват вещи. С наближаването на 30 април, когато физическите лица, които не са търговци, трябва да декларират доходите си пред НАП за […]

Covid-19: Нова безвъзмездна подкрепа за малките предприятия от 50 хил. лв.

На 22 февруари 2021г. Управителният орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви нова Процедура за подбор на проекти „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията“. Тя ще бъде отворена до 15 март 2021г.   Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за […]

Обсъждат се нови задължения за работодателите

Считано от 1 март 2021 г. работодателите ще трябва да уведомяват НАП за основанията за прекратяване на трудовите договори, както и при командироване и изпращане на работници и служители в предприятие ползвател в друга държава от ЕС в рамките на предоставяне на услуги по чл. 121а, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, според предложено изменение […]

Търговците на едро вече не са задължени лица по ЗМИП

Промяната в Закона за мерките срещу изпиране на пари е обнародвана в бр. 7 на „Държавен вестник“ от 26.01.2021г. Мотивите за отпадане на задължениято на търговците на едро по закона са облекчаване на административната тежест върху тази категория задължени субекти, като се премахне пречка за осъществяване на основната им бизнес дейност, чрез привеждане на закона […]

COVID-19: Обществено обсъждане процедура за подбор на проекти за адаптиране на МСП

На 15 октомври 2020 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“. Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите […]

COVID-19: Увеличава се минималният размер на обезщетението за безработица до края на 2020 г.

На 29 септември 2020 г. беше обнародван Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., в бр. 84 на Държавен вестник. С него се въвеждат промени, свързани с размера и срока на получаване на паричните обезщетения за безработица, които ще се прилагат от 1 октомври 2020 г., като част […]

COVID-19: Нови мерки в подкрепа на бизнеса

Малки и средни предприятия в сферата на туризма и автобусните превози могат да кандидатстват за нова държавна помощ за преодоляване на последствията от COVID-19.   В средата на септември 2020 г. управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви началото на кампанията за кандидатстване с проектни предложения на проекти за подкрепа на микро-, малките и средните предприятия (МСП), извършващи своята стопанска дейност в сферата на туризма и автобусните превози по две мерки. Очаква се […]

COVID-19: ПОЗОВАВАНЕ НА ФОРСМАЖОР СЛЕД КРАЯ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Настоящата статия е продължение на публикацията ни от 20 март 2020 г. “COVID-19: При какви условия можете да е позовете на форс мажор”. В следващите редове ще изясним до каква степен краят на извънредното положение и промените в законодателството, въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (Обн. ДВ, бр. 44, от […]