EN
FR

Облагат ли се доходите от сделки с криптовалути?

В дигиталната ера все по-актуални стават и дигиталните пари. Bitcoin, Ethereum са само част от широкия кръг криптовалути, които продължават да набират популярност и поддръжници. И докато все повече бизнеси приемат разплащания в криптовалути, а някои дори залагат изцяло на този метод на плащане, логичен и естествен е въпросът какви данъчни задължения възникват за нас, когато търгуваме с тях.   

Облагат ли се доходите от сделки с криптовалути? Още през 2014 г. НАП даде еднозначен отговор на този въпрос – печалбата, генерирана от търговия с биткойни и изобщо всякакви криптовалути, се облага със стандартния данък върху приходите от 10% (т.е. това е облагаем доход). Следователно, ако имате такива доходи трябва да ги включите в годишната си данъчна декларация до 30 април всяка година и да платите 10% данък върху получената доходност или печалба.  

Как се определя доходът, който се облага? По принцип, облага се разликата между печалбата, реализирана през годината от продажба или замяна на криптовалута и загубите, ако има такива. Печалбата или загубата се определят за всяка сделка поотделно, като цената, на която сте продали, се сравнява с цената, на която сте купили криптовалутата. 

Търговците дължат по-висок данък. НАП уточнява, че режимът на облагане на доходите от сделки с криптовалути зависи и от качеството на дейността – дали е стопанска или не. Физическите лица, независимо от това дали са регистрирани като търговци, или не, могат да придобият качеството „търговец“, като критерий за това е характерът на извършваните от тях сделки. Например, ако купите специални компютърни системи за създаване (добиване) на биткойни с цел да ги продавате на борса, НАП приема, че това дейността ще се осъществява по занятие, т.е. налице е намерение тя да се превърне в постоянен източник на доход. За данъчни цели това значи, че за вас ще се прилага режим на облагане като търговец, чиято печалба от тази дейност се облага с данък от 15% 

Накратко, сделките с криптовалути от години имат ясно установени данъчни аспекти. Данък винаги се дължи при реализирането на доходи от продажбата или замяната им. Нещо повече според НАП регулярното търгуване с криптовалути, в това число и закупуването на „машини за копаене“, с цел реализиране на печалба, характеризират сделките като стопанска дейност и водят до облагане с по-висок данък като за търговец, независимо че няма изискване за регистрация като търговец или предвиденото счетоводно отчитане.


Екиwatchпът на Адвокатско дружество „Георги Попов и Ко.“ е насреща за допълнителни разяснения и актуална информация относно облагането и декларирането на доходите. Можете да се свържете с нас  на office@popov-lawfirm.com

Това изложение има единствено информативен характер и не представлява правна консултация.


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin