EN
FR

„Адифарм“ ЕАД получи сертификат за инвестиция клас А

Екипът ни консултира фармацевтичната компания при разработването на проект за „Производствен и научно-изследователски фармацевтичен комплекс“

На 21 декември 2022 г. беше връчен сертификат за инвестиция клас А на “Адифарм” ЕАД за проекта й за изграждане на производствен и научно-изследователски комплекс край София.

„Адифарм“ ЕАД е на пазара вече 25 години, гамата на продуктите й включва повече от 100 лекарствени продукти и хранителни добавки и се предлагат в 36 страни. През последните няколко години компанията продължава да се развива успешно независимо от предизвикателствата чрез далновидно управление на своята производствена и научна дейност.

Проектът за новата производствена и научно-изследователска база цели да разшири капацитета на компанията да произвежда и да създава нови и модерни фармацевтични продукти. Размерът на инвестицията е на стойност 7,234 млн. лева, и включва оборудване на новата база с модерни и иновативни машини и оборудване, както и придобиване на ноу-хау за разработване на нови лекарствени продукти и хранителни добавки.

Екипът на кантората консултира всички аспекти на разработване и осъществяване на проекта, включително оптимизиране на инвестицията чрез мерките за подпомагане, предвидени в Закона за насърчаване на инвестициите.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin