ГЕОРГИ ПОПОВ

Управляващ съдружник Мобилен: +359(88)8235941 E-mail: gpopov@gpcolaw.com

ПРАКТИКА

 • фармация
 • обществени поръчки & концесии
 • информационни технологии & интелектуална собственост
 • дружествено право
 • процесуално представителство & арбитраж

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 • управляващ съдружник на Георги Попов & Ко от 2011 г.
 • адвокат на свободна практика от 2008 г.
 • главен юрисконсулт Сиела Софт & Пъблишинг АД (2005 г./2008 г.)
 • юрисконсулт, Сиела Софт & Пъблишинг АД (2004 г./2005 г.)
 • стажант в Търговско отделение на Софийски районен съд (2003 г.)
 • сътрудник в адвокатска кантора (2001 г.)
 • сътрудник в нотариална кантора (1999 г. – 2001 г.)

ПРАВОСПОСОБНОСТ

 • Адвокат в Софийска адвокатска колегия

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИE

 • Софийски университет “Св. Климент Охридски” (магистърска степен по право 2003 г.)

ЕЗИКОВА ПРАВОСПОСОБНОСТ

 • английски език