Д-р АННА БАКАЛОВА

Старши адвокат

Мобилен: +359(87)6725992

E-mail: abakalova@gpcolaw.com

ПРАКТИКА

 • трудово право
 • осигурително право
 • дружествено право
 • етични правила

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 • адвокат в Георги Попов & Ко от 2017 г.
 • младши адвокат в Георги Попов & Ко (2015 г.-2017 г.)
 • младши адвокат в правна кантора в София, трудово и дружествено право (2009 г. -2015 г.)

ПРАВОСПОСОБНОСТ

 • Адвокат в Софийска адвокатска колегия

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 • Доктор по трудово право и обществено осигуряване 
 • Софийски университет “Св. Климент Охридски” (магистърска степен по право 2013 г.)

ЕЗИКОВА ПРАВОСПОСОБНОСТ

 • английски и френски език