ЕКИП

Благодарение на опита си, придобит в кантори и компании с голям мащаб, като споделяме общи ценности за това какво трябва да бъде правното обслужване, ние работим заедно в синхрон, за да осигурим на клиентите си ефективност по най-високите професионални стандарти.

Специалност

IT,
Фармацевтично право,
Обществени поръчки,
Концесии,
Търговско право,
Процесуално представителство и Арбитраж

ГЕОРГИ ПОПОВ

Управляващ съдружник

Специалност

Фармацевтично право,
Енергийно право,
Вещно право,
Строителство,
Етични правила

МАРИЯ МИХАЛЕВА

Съдружник

Специалност

Трудово и осигурително право
Етични правила
Търговско право

АННА БАКАЛОВА

Старши адвокат