Ограничаване на отговорност

Тази интернет страница е предназначена да предостави обща информация относно кантората Георги Попов и Ко и представлява публично достъпен източник на информация, без да дава гаранция, че тази информация е точна, пълна или актуална. Нищо от информацията, съдържаща се в тази интернет страница, не следва да се счита за правен съвет по какъвто и да е въпрос.

Тази интернет страница не представлява оферта, нито е предназначена да създаде отношения на клиент-адвокат. Всяка информация, изпратена до кантората Георги Попов и Ко чрез тази интернет страница или по електронна поща, не е защитена и не се ползва от привилегия за конфиденциалност. Съответно, кореспонденцията с кантората не представлява и не следва да се счита, че създава между нас отношения между адвокат и клиент.

Някои от връзките в интернет страницата могат да препращат до други интернет страници. Георги Попов и Ко не препоръчва, потвърждава или по друг начин носи отговорност относно съдържанието на такива страници.

Използването на съдържанието на тази интернет страница за други цели, освен лично ползване, е забранено.