EN
FR

COVID-19: Увеличава се минималният размер на обезщетението за безработица до края на 2020 г.

На 29 септември 2020 г. беше обнародван Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., в бр. 84 на Държавен вестник. С него се въвеждат промени, свързани с размера и срока на получаване на паричните обезщетения за безработица, които ще се прилагат от 1 октомври 2020 г., като част от пакета социално-икономически мерки на правителството за справяне с ефекта от COVID-19 пандемията.

Минималният дневен размер на обезщетението за безработица за 2020 г. става:5

  • от 1 януари до 30 септември 2020 г. – 9,00 лв.;
  • от 1 октомври до 31 декември 2020 г. – 12,00 лв.

Максималният дневен размер на обезщетението за безработица за 2020 г. е 74,29 лв.

Срокът за получаване на парично обезщетение за безработица се увеличава от 4 на 7 месеца, когато лицето е придобило право на обезщетение в период, по-малък от 3 години от предходното ползване и обезщетението е отпуснато с начална дата от 1 октомври 2020 г. до 31 декември 2020 г. включително. Увеличеният срок се прилага и за обезщетения за безработица по чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, чийто срок не е изтекъл към 1 октомври 2020 г.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin