EN
FR

COVID-19: Нови мерки в подкрепа на бизнеса

Малки и средни предприятия в сферата на туризма и автобусните превози могат да кандидатстват за нова държавна помощ за преодоляване на последствията от COVID-19.  

В средата на септември 2020 г. управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви началото на кампанията за кандидатстване с проектни предложения на проекти за подкрепа на микро-, малките и средните предприятия (МСП), извършващи своята стопанска дейност в сферата на туризма и автобусните превози по две мерки. Очаква се процедурите да бъдат отворени за кандидатстване до седмици.  По-конкретно, двете мерки  за безвъзмездна подкрепа представляват:

  •  Team-Building-Activities-Redbooth-v2Подкрепа за МСП от туристическия сектор, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент,за преодоляване на икономическите последствия от  COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма. Очаква се бюджетът по тази програма да е в размер на 10 милиона лв. 
  • Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщениятаОчаква се бюджетът по програмата да е 30 милиона лв. 

 

Целта на мерките е да се осигури оперативен капитал за МСП за справяне с последиците от пандемията COVID-19.  Условията и документите за кандидатстване са публикувани на страницата на Управляващия орган, като те могат да претърпят изменения до откриването на процедурите.   

Адвокатско дружество „Георги Попов и Ко.“ вече оказа съдействие на някои от своите клиенти при изготвянето и подаването на необходимите документи за участие в оперативните програми за държавни помощи. Ако имате интерес от прилагането на мярката и за вашия бизнес, сме на разположение за разяснения и съвети. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin