COVID-19: Схемата 60/40 за подпомагане е изменена с цел допълнителна подкрепа за работодателите

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в края на месец март, предвиди възможност за подпомагане на работодателите, като Националният осигурителен институт им предоставя 60% от размера на осигурителния доход на работниците или служителите за месец януари 2020г., за срок […]

Промени в трудовото законодателство в условията на извънредното положение, установено във връзка с COVID-19

На 24.03.2020г. беше обнародван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. („Законът за извънредното положение“). С него се въвеждат мерки и действия по време на извънредното положение, както и промени в множество нормативни актове. Настоящата статия има за цел да изложи […]

COVID-19: При какви условия можете да е позовете на форс мажор

Ако сте предприемач или управител, вероятно през последните седмици основният въпрос, който Ви занимава, е до каква степен и при какви условията можете да се позовете на форсмажор, ако в следващите седмици и месеци не можете да изпълнявате задълженията си към клиенти и доставчици заради ограниченията, свързани пандемията от COVID-19. Накратко, ето какво трябва да […]

Обявени са първите мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 в България в рамките на извънредното положение

На 13 март 2020 г. бяха обявени първите мерки, предприети от правителството при прилагане на разширените му правомощия в рамките на извънредното положение, обявено от Народното събрание по-рано през същия ден, с цел ограничаване на разпространението на COVID-19. Очаквано, всички детски градини, училища, университети остават затворени, забранени са всички масови мероприятия. Затварят се увеселителните заведения, […]

България обяви извънредно положение за един месец от 13 март до 13 април 2020г.

На 13 март 2020 г. с решение на Народното събрание е обявено извънредно положение за територията на България за срок от 1 месец във връзка с разрастващата се епидемия от COVID-19. По този начин се разширяват правомощията на правителството да предприема действия възможно най-бързо с цел забавяне на разпространението на вируса и намаляване на риска […]

Увеличение на минималната работна заплата от началото на 2020 г.

Заплатите за месец януари 2020 г. следва да бъдат съобразени с увеличения размер на минималната месечна работна заплата за страната, определена с Постановление на Министерския съвет №350 от 19.12.2019 г. в размер на 610 лв. за нормална продължителност на работното време от 8 часа и 5-дневна работна седмица. Минималната месечна работна заплата е основна заплата, […]

Ролята на адвокатурата за върховенството на правото и демократичното общество

Управляващият съдружник на “Георги Попов и Ко.” взе участие в Международна конференция за „Ролята на адвокатурата за върховенството на правото и демократичното общество”, която се проведе в София на 21-22 ноември 2019г. Конференцията е организирана от Софийския адвокатски съвет съвместно с Висшия адвокатски съвет на Република България и Института за Върховенство на Правото (IROL) на […]

Акциите на приносител се сменят с поименни акции до 23.07.2019 г.

Промяната засяга акционерните дружества и акционерите, така и кредиторите с обезпечение или запор върху акции на приносител Остават по-малко от два месеца, в които акционерните дружества с акции на приносител, регистрирани в България, следва да извършат необходимото, за да се съобразят с изменението на Търговския закон, в сила от 23.10.2018 г., което премахна възможността капиталът […]

Нови изисквания по ЗМИП: До 31 май 2019 г. дружествата трябва да обявят действителните си собственици.

С новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) от 2018 г. е въведено задължението за определени юридически лица, учредени в България, да впишат действителния си собственик-физическо лице. Заявлението за вписване трябва да бъде подадено в срок до 31.05.2019г. в Търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ. По […]

Придобиване на сграда в имот при публична продан

Самостоятелната сграда в имот, изнесен на публична продан, се придобива заедно с него само ако е изрично описана в постановлението за възлагане според тълкувателното решение на ВКС от май 2017 г. На 18 май 2017 г. Върховният касационен съд прие Тълкувателно решение № 5/2015 г. предвид противоречивата съдебна практика, то отговаря на въпроса дали чл. […]