За работодателите: Наближава срокът за въвеждане на система за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения

Голяма част от работодателите имат задължение да въведат система за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, в срок до 17 декември 2023 г. Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, приет през февруари 2023 г., с последното си изменение от 6 октомври 2023 г. предвижда задължение за голяма […]