EN
FR

ДЪЛЖИМ ЛИ ДАНЪЦИ ПРИ ПРОДАЖБА НА ВЕЩИ В ИНТЕРНЕТ?

Напоследък стана все по-актуален въпросът дали когато продаваме личните си вещи по интернет дължим данъци, с оглед на това, че все повече хора използват онлайн платформи и фейсбук страници, за да продават и купуват вещи.

С наближаването на 30 април, когато физическите лица, които не са търговци, трябва да декларират доходите си пред НАП за предходната година,  НАП отговори на този въпрос с указание, публикувано на 9 март 2021 г., като постави разграничение по отношение на целта, с която се продават вещите (Указание на НАП от 09.03.2021 г.). Ако продаваме вещи, които сме купили за лично ползване, а не с цел да бъдат препродадени, данък не се дължи, нито се налага да декларираме получената сума в годишната си данъчна декларация. Накратко, продажбата на лични вещи в интернет е освободена от облагане с данък. Ако обаче редовно купуваме вещи и след това ги препродаваме в интернет, те очевидно не са били придобити за лично ползване – тогава това се счита за търговска дейност, за която се дължи данък и приходите от която трябва да бъдат декларирани.

В тази връзка от тази година НАП пуска електронната услуга за предварително попълнени данъчни декларации за облагане доходите на физическите лица. С нея всеки ще може да провери какви данни са получени в НАП относно продажбите в интернет с наложен платеж през 2020 г. След това, трябва да прецени дали посочените продажби отговарят на условието да бъдат освободени от данък (т.е. дали са продажби на лични вещи). Ако не отговарят на това условие, т.е. това са продажби на стоки с цел търговия и печалба, те трябва да се посочат в годишната данъчна декларация за 2020 г., в срок до 30 юни 2021 г.


Екиwatchпът на Адвокатско дружество „Георги Попов и Ко.“ е насреща за допълнителни разяснения и актуална информация относно облагането и декларирането на доходите. Можете да се свържете с нас  на office@popov-lawfirm.com

Това изложение има единствено информативен характер и не представлява правна консултация.


 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin